PFH

PFH

vodonepriepustná trasová škárovacia malta

Trasová škárovacia malta. Na šírku škár 5–30 mm. Na kamenné dlažby s vysokým prevádzkovým zaťažením. Odolná proti pôsobeniu posypových solí. Na vonkajšie a vnútorné použitie.

Zrnitosť: 0–1,2 mm
Pevnosť v tlaku: min. 50 N/mm2
Spotreba podľa rozmerov dlažby, hĺbky a šírky škáry
Farba sivá

Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov