PFN

PFN

vodonepriepustná trasová škárovacia malta s technológiou ECT – ľahké čistenie

Trasová škárovacia malta s technológiou ECT. Na šírku škár 5–25 mm. Znižuje možnosť vzniku výkvetov. Na pochôdzne dlažby a dlažby so záťažou do 3,5 t. Na vonkajšie a vnútorné použitie.

Zrnitosť: 0–1,25 mm
Pevnosť v tlaku: min. 25 N/mm2
Spotreba podľa rozmerov dlažby, hĺbky a šírky škáry
Farba sivá, antracit, béžová

Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov