PFN

PFN

vodonepriepustná trasová škárovacia malta s technológiou ECT – ľahké čistenie

Trasová škárovacia malta s technológiou ECT.
Na šírku škár 5–25 mm. Znižuje možnosť vzniku
výkvetov. Na pochôdzne dlažby a dlažby so záťažou
do 3,5 t. Na vonkajšie a vnútorné použitie.

Zrnitosť: 0–1,2 mm
Pevnosť v tlaku: min. 25 N/mm2
Spotreba podľa rozmerov dlažby, hĺbky a šírky škáry
Farba sivá, antracit, béžová

Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov