Drážďanské podzemie - sanácia historického klenbového podpivničenia s produktmi quick-mix radu tubag

Drážďanské námestie Neumarkt patrilo v Nemecku až do svojho zničenia v r. 1945 k významným pamiatkam baroknej architektúry. Jednotné stavebné materiály, členenie fasád aj rovnaká výška väčšiny vtedajších budov tvorily jednotný a majestátny vzhľad.

Ako jeden z prvých objektov celkovo rozsiahlej rekonštrukcie tohto námestia bola sanovaná pivnica mešťanského domu na Rampische Straße č. 29 v bezprostrednej blízkosti kostola Frauenkirche. V prvej fáze stavebných prác sanovali murivo historického podpivničenia. Tam, kde bola možná rekonštrukcia súčasnej výmurovky sa previedla sanácia škár - uvolnené zostatky kameňov a malty sa odstránili a príliš široké škáry boli vyplnené kamennými zlomkami. Nasledovalo vyškárovanie, pričom škárovanie zvlášť hlbokých medzier museli prevádzať vo dvoch krokoch. Príliš poškodené a degradované kamene sa nahrádzali novými. Pri všetkých týchto prácach a postupoch boli použité sulfátovzdorné cementové malty radu tubag