Neues Museum v Berlíne, reštaurované maltami quick-mix radu tubag

V roku 1999 bol berlínsky Museumsinsel vyhlásený organizáciou UNESCO za svetové kultúrne dedictvo. K tejto zásadnej stavbe nemeckej histórie patrí neodmysliteľne aj vojnou poničené Neues Museum. 
Projekt na záchranu tohto kultúrneho skvostu viedol svetovo preslávený architekt David Chipperfield v paralelnej spolupráci s příslušnými pamiatkovými úradmi.

Cieľom projektu nebolo presné vybudovanie objektu v pomere 1:1 k pôvodnej stavbe, ale starostlivé zachovanie súčasného stavu, jeho zabezpečenie a až potom dobudovanie objektu s ohľadom na jeho historickú hodnotu a vzhľad.

V minulosti len provizórne opravovaný objekt vykazoval rôzne stupne poničenia a degradácie. K potrebnému reštaurovaniu tak bolo samozrejme nutné zvoliť odlišné spôsoby rekonštrukcie. 

Napr. omietky sa museli najprv povrchovo stabilizovať a až potom doplňovať. Murované úseky boli buď kompletne nanovo vybudované alebo súčasné, poškodené tehly nahradené novými. Pri výmene viacerých tehál na jednom úseku bolo nutné murivo najprv staticky zaistiť, starú maltu odstrániť a na záver tehly nahradiť a zamurovať. Ku všetkým týmto murárskym prácam boli použité najkvalitnejšie malty quick-mix radu tubag, ktoré sa vyrábali s ohľadom na historický vzhľad podľa požiadaviek vedúceho architekta a pamiatkového ústavu.