Rekonštrukcia fasády Východoslovenského onkologického ústavu v Košiciach

V roku 2012 prebehla úspešná rekonštrukcia pamiatkovo chránenej fasády objektu Východoslovenského onkologického ústavu Košice, ktorý byl vybudovaný už v roku 1932 a spočiatku bol známy ako "Masarykov sociálny dom".Rozsiahla rekonštrukcia nemocničného zariadenia bola zameraná na kompletnú modernizáciu dvoch súčasných a nadstavbu tretieho poschodia. Dva roky trvajúca rekonštrukcia bola korunovaná obnovením brizolitových omietok exteriérovej fasády, ktoré majú štátus pamiatkovej ochrany ako dochovaný dôkaz jedného z vtedajších smerov miestnej architektúry.

Pri obnove týchto tzv. brizolitových omietok boli použité špeciálne omietky produktového radu tubag.