Rekonštrukcia historického bytového domu v centre Opavy

Rekonštrukcia historického bytového domu v centre Opavy. Pri rekonštrukcii exteriérových častí boli použité predevšetkým renovačné omietky quick-mix, a potom aj jadrové a štukové omietky značky tubag s prímesou rýnskeho trassu.