Rekonštrukcia pútnického areálu baziliky vo Velehrade

Projekt probiehajúcej rekonštrukcie (2009 - 2013) významného pútnického areálu baziliky vo Velehrade zahŕňal aj vybudovanie novej Kaplky národov, ktorá teraz uzatvára severnú stranu celého areálu. Novo vybudovaný církevný objekt je dlhý 68 m a pozostáva zdeviatich, konštrukčne prepojených kaplniek. Súčasťou prác bolo aj osadenie ôsmich zreštaurovaných barokných sôch svetcov.

Autorom architektonického riešenia sa stal „Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o." pod vedením pána architekta Tomáša Šantavého. Na tejto stavbe sú použité pre murovanie a škárovanie malty spoločnosti quick-mix.