Rekonštrukcia vnútorných omietok kostola Frauenkirche

Kostol Frauenkirche bol zničený počas druhej svetovej vojny a po znovuspojení Nemecka sa pristúpilo k jeho rozsiahlej rekonštrukcii. 


Vonkajšie časti boli dokončené v r. 2004 a stavebné úpravy interiéru sa dohotovili o rok neskoršie. Celá rekonštrukcia, trvajúca takmer 13 rokov, bola pod prísnym dohľadom a kládli sa na ňu vysoké nároky. 

Rovnaké požiadavky boli od počiatku aj na rekonštrukciu vnútorných výrazových malieb a omietok. Všetky múry sa najprv omietali vápennými, popr. klíma omietkami, aby štruktúrované murivo dosiahlo potrebnú rovinatosť. Po 5 - 6 týždňoch, keď jadrové omietky vyzreli dostatočne, boli aplikované vrstvy jemných omietok ako podklad pre štukatérske a maliarske práce. Použili sa tu špeciálne vápenné omietky produktového radu tubag, obsahujúce jemnozrnný mramorový piesok a zabezpečila sa tak požadovaná mramorovitá štruktúra povrchu.