Sanácia radnice Deidesheimer Rathaus s omietkami quick-mix radu tubag

Historická radnica letoviska Deidesheim pochádza z roku 1532. V r. 1724 bolo k nej pristavané dnes už povestné vonkajšie obojstranné schodisko a dva stĺpy, ktoré nesú monumentálny historický baldachýn. Táto barokná budova patrí k najkrásnejším a najvýznamnejším historickým pamiatkam v Nemecku a dnes poskytuje mimo iného aj prístrešie pre múzeum kultúry vína.

V r. 2003 mesto Deidesheim rozhodlo o nutných reštaurátorských prácach na vonkajšej fasáde tejto budovy presne podľa požiadavky na zachovanie jej pôvodnej podoby. K týmto stavebným prácam boli využité malty spoločnosti quick-mix, konkrétne vápenná omietka s pevnosťou nad 2,5 N/mm² a finálny náter na minerálnej báze.