Sanácia – reštaurovanie prírodného kameňa

P250

špeciálna malta na reštaurovanie prírodného kameňa