TFP

TFP

vodonepriepustná flexibilná trasová škárovacia malta

Trasová flexibilná škárovacia malta. Na šírku škár 10–50 mm. Na pochôdzne dlažby všetkého druhu, vrátane dlažieb polygonálnych. Na vonkajšie a vnútorné použitie.

Zrnitosť: 0–4 mm
Pevnosť v tlaku: min. 15 N/mm2
Spotreba podľa rozmerov dlažby, hĺbky a šírky škáry
Farba sivobéžová

Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov