TGM

TGM

drenážna trasová pokládková malta na vodopriepustné kladenie

Trasovo-cementová drenážna pokládková malta. Na všetky druhy pochôdznych dlažieb a dlažieb so zaťažením do 3,5 t. Minimálna hr. vrstvy 30–100 mm podľa druhu dlažby,  spôsobu použitia a prevádzkového zaťaženia. Nutné použiť kontaktný mostík. Najmä na vonkajšie použitie.

Zrnitosť: 1,5–4 mm
Pevnosť v tlaku: ≥ 20 N/mm2
Pevnosť v ťahu v ohybe: cca 3,5 N/mm2
Vodopriepustnosť: ≥ 1 000 l/m2/h, pri hr. vrstvy 30 mm
Spotreba: cca 16 kg/m2/10 mm hr. vrstvy
Farba sivá

Dokumenty
Karta bezpečnostných údajov