TK HL 5

TK HL 5

trasové vápno

Hydraulické vápno s obsahom 55 % trasu na prípravu staveniskových mált. Na obmedzenie vzniku vápenných výkvetov a prefarbenia prírodných kameňov. Na spracovanie v dodanej forme. Na vonkajšie a vnútorné použitie.

Hydraulické vápno HL 5 podľa EN 459-1
Spotreba podľa pomeru miešania s pieskom.
Pevnosť malty max. M 2,5 podľa EN 998-2 po 90 dňoch.
Po pridaní TZ-o trasového cementu pevnosť M 5, M 10 podľa EN 998-2 po 28 dňoch.
Farba sivobéžová

Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov