TKM 5

TKM 5

trasovo-vápenná murovacia malta

Trasovo-vápenná murovacia malta určená na murovanie, škárovanie a kladenie predovšetkým mäkkých prírodných kameňov, napr. pieskovca, tufu atď. Na vonkajšie a vnútorné použitie.

Zrnitosť: 0–2 mm, 0–4 mm
EN 998-2, M 5
Výdatnosť: cca 16 l/bal.
Farba sivá

Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov