TKP

TKP

trasovo-vápenná omietka

Trasovo-vápenná jadrová omietka na vonkajšie aj vnútorné použitie.

Zrnitosť: 0–1 mm, 0–2 mm, 0–4 mm
EN 998-1, GP CS II
Spotreba: cca 22 kg/m2/15 mm hr. vrstvy
Farba sivá

Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov