TKP-L

TKP-L

trasovo-vápenná ľahčená omietka

Trasovo-vápenná ľahčená omietka na vonkajšie aj vnútorné použitie. Vysoko výdatná, jednoducho spracovateľná.

Zrnitosť: 0–2 mm
EN 998-1, LW CS II
Spotreba: cca 15 kg/m2/15 mm hr. vrstvy
Farba svetlo béžová

Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov