TKV-p

TKV-p

trasovo-vápenná výplňová malta

Trasovo-vápenná malta na výplň dutín muriva nízkym tlakom.

Zrnitosť: 0 mm, 0–1 mm, 0–2 mm
Výdatnosť: 18–32 l/bal. (podľa konzistencie a zrnitosti)
Pevnosť v tlaku: 5 N/mm2
Farba sivá

Dokumenty
Technický list
Karta bezpečnostných údajov