TN-s

TN-s

vodonepriepustná trasová pokládková malta na dlažby so zvýšenou nasiakavosťou a citlivé na prefarbenie

Trasová malta na silnovrstvové kladenie dlažieb so zvýšenou nasiakavosťou a citlivých na prefarbenie. Minimálna hr. lôžka 20 mm pre plastickú konzistenciu. Na vonkajšie a vnútorné použitie.

Zrnitosť: 0–4 mm
EN 998-2, M 10
Spotreba: cca 15 kg/m2/10 mm hr. vrstvy
Farba sivá

Dokumenty
Technický list