TNF-s, TNF-b

TNF-s, TNF-b

vodonepriepustná flexibilná trasová škárovacia malta

Trasová škárovacia malta. TNF-s na šírku škár 2-7 mm, TNF-b na šírku škár 3-15 mm. Na keramické, kamenné, kameninové dlažby, vrátane leštených, na sklenené mozaiky. Vhodná tiež na podklady s podlahovým vykurovaním. Na vonkajšie a vnútorné použitie.

Zrnitosť: TNF-s 0–0,25 mm, TNF-b 0–0,5 mm
Spotreba podľa rozmerov dlažby, hĺbky a šírky škáry
Farba sivá

Dokumenty
Karta bezpečnostných údajov