TNM-Vario FX

TNM-Vario FX

vodonepriepustná flexibilná trasová pokládková malta na dlažby citlivé na prefarbenie

Trasová flexibilná malta na strednovrstvové kladenie veľkoformátových dlažieb nerovnomernej hrúbky, citlivých na prefarbenie. Hrúbka lôžka 5–25 mm. Vhodná tiež na podklady s podlahovým vykurovaním. Na vonkajšie a vnútorné použitie.

Zrnitosť: 0–1,5 mm
Pevnosť v tlaku: min. 10 N/mm2
Spotreba: cca 1,3 kg/m2/mm hr. vrstvy
Farba svetlo sivá, prírodná biela

Dokumenty
Karta bezpečnostných údajov