TNS

TNS

trasovo-vápenný ochranný náter stien

Trasovo-vápenný ochranný náter stien. Na murivo všetkého druhu. Vhodný na trvalú ochranu muriva proti poveternostným podmienkam.

Zrnitosť: 0–2,5 mm
Výdatnosť: 19 l/bal.
Farba bielobéžová

Dokumenty
Technický list
Karta bezpečnostných údajov