TPM-D

TPM-D

drenážna trasová pokládková malta obmedzujúca vzlínanie vlhkosti z podkladu

Trasovo-cementová drenážna pokládková malta obmedzujúca vzlínanie vlhkosti z podkladu. Na všetky druhy dlažieb, predovšetkým kamenných, dlažieb s vysokým prevádzkovým zaťažením. Minimálna hr. vrstvy 30–60 mm podľa druhu dlažby, spôsobu použitia a prevádzkového zaťaženia. Vhodná tiež na komunikácie s autoprevádzkou. Najmä na vonkajšie použitie.

Zrnitosť: 0–4 mm, 0–8 mm
Pevnosť v tlaku: ≥ 30 N/mm2
Súčiniteľ vodopriepustnosti: > 5,4 × 10-4 m/s
Vodopriepustnosť: > 270 l/(s*ha)
Spotreba: 20–26 kg/m2/10 mm hr. vrstvy
Farba sivá

Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov