TSP-E

TSP-E

trasovo-vápenná sanačná omietka jednovrstvová

Trasovo-vápenná jednovrstvová sanačná omietka, odolná proti pôsobeniu sulfátov. Na vonkajšie a vnútorné použitie na zavlhnuté a zasolené murivo. Zodpovedá požiadavkám smernice WTA 2-9-20.

Zrnitosť: 0–1 mm
EN 998-1, R CS II
Spotreba: 11 kg/m2/10 mm hr. vrstvy
Farba prírodná biela

Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov