TSP-PG

TSP-PG

trasovo-vápenná sanačná podkladová omietka

Trasovo-vápenná podkladová omietka s vysokou pórovitosťou, odolná proti pôsobeniu sulfátov. Vhodná tiež na vyrovnanie hrubých nerovností podkladu. Na vnútorné a vonkajšie použitie na zavlhnuté a zasolené murivo. Zodpovedá požiadavkám smernice WTA 2-9-20.

Zrnitosť: 0–1,2 mm
EN 998-1, R CS II
Spotreba: cca 10 kg/m2/10 mm hr. vrstvy
Farba sivá

Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov