TSP-VS

TSP-VS

trasový systémový prednástrek

Odolný proti pôsobeniu sulfátov. Zodpovedá požiadavkám smernice WTA 2-9-20. Na vonkajšie a vnútorné použitie.

Zrnitosť: 0–4 mm
EN 998-1, GP CS IV
Spotreba: cca 3 kg/m2, 50 % krytie podkladu cca 6 kg/m2, 100 % krytie podkladu
Farba sivá

Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov