tubag Trass

tubag

Originálny materiál tubag trass pochádza zo sopiek v pohorí Eifel v Nemecku. Vďaka jeho pôvodu je to úplne ekologický stavebný materiál, ktorý popritom zároveň vyhovuje všetkým nárokom súčasného stavebníctva. Produkty značky tubag využívajú rýnsky tras, čo je tufa vulkanického pôvodu, dobývaná výlučne v sopečnej oblasti východnej části pohoria Eifel, pozostávajúceho asi zo 100 sopečných centier, aktívnych pred viac ako 13 000 rokmi. Vyťažená vulkanická tufa, nasledovne upravovaná mletím, obsahuje vysoký podiel amorfného oxidu kremičitého, potom rôzne druhy minerálov a nakoniec vodu, chemicky aj fyzikálne viazanú.

 

100% prírodný materiál

Tras je stavebný materiál s veľkou reaktivitou, vyplýva to z jeho chemického zloženia. Tras samotný netvrdne, avšak v spojení s vápenným hydrátom, hydraulickým vápnom alebo cementom sa prejavia jeho vynikajúce technické vlastnosti. Alkálie, totiž síran sodný a draselný, ktoré prírodný tras obsahuje, nemajú žiadne škodlivé účinky pretože sa v priebehu tvrdnutia viažu a rozpúšťajú sa iba v malých koncentráciach.

 

Veľká vodotesnosť

V dôsledku vzájomnej reakcie trasu a vápna v stavebných materiáloch sa mení veľkosť kapilárnych pórov v priebehu puzolánovej reakcie tak, že potom póry vedú vodu len v obmedzenom rozsahu. Vápenné malty s obsahom trasu sú priedušné, ale transport kvapalnej vody je veľmi obmedzený. Priedušnosť a malý transport kvapalnej vody sú najlepšie predpoklady pre stavebné diela, vystavované silnému zaťažovaniu vlhkosťou.

 

Dlhodobá trvanlivosť

Väčšina historických stavebných diel je dnes ohrozená predovčetkým nepriaznivými vplyvmi životného prostredia. U stavebných materiálov s obsahom trasu je však toto riziko menšie. Pri procese tvrdnutia sú materiály s trasom schopné viazať podstatnú časť prítomného vápna. Vápenné komponenty sú týmto pomyselným ochranným plášťom chránené, malta s prídavkom trasu má hutnejšiu štruktúru a zmenšuje riziko pôsobenie agresívnych látok z okolitého prostredia.

 

Zabraňuje vápenným výkvetom

Trasové malty viažu pri procese tvrdnutia voľné vápno. Viazané vápno nemá žiadnu možnosť prenikať kapilárnou štruktúrou na povrch omietky alebo betónu. Na stavebných prvkoch sa preto nevytvára vápenný kvet a stavba nemení svoj vzhľad.

 

Zafarbenie prírodního kameňa

Prírodný kameň, spojovaný maltami s prídavkom trasu, je chránený pred zafarbením. Častice vápna spôsobujú veľkú zásaditosť spojiva a tým aj zafarbovanie organických alebo kovových zložiek, ktoré obkladový materiál obsahuje. Tieto častice sú však vďaka reakcii vápna a trasu v stavebnom spojive viazané a farba prírodného kameňa zostáva zachovaná.