TZ-o

TZ-o

trasový cement originál 40 L

Pucolánový cement s 40% obsahom originálneho trasu. Na obmedzenie vzniku vápenných výkvetov a kladenie dlažieb citlivých na prefarbenie. Na vonkajšie a vnútorné použitie.

CEM IV/B (P) 32,5 N podľa EN 197
Farba sivobéžová

Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov