TZ-s

TZ-s

trasový cement špeciál

Spojivo s 50 % originálneho tubagTrassu a špeciálnych prísad na kladenie prírodných kameňov a keramických dlažieb vysoko citlivých na pôsobenie vlhkosti a možnosť zafarbenia. Na vonkajšie a vnútorné použitie.

Špeciálny cement z CEM I 52,5 R podľa EN 197-1
Farba svetlo sivá

Dokumenty
Technický list
Karta bezpečnostných údajov