TZM 10

TZM 10

trasovo-cementová murovacia malta

Trasovo-cementová murovacia malta určená na murovanie, škárovanie a kladenie predovšetkým prírodného kameňa. Na vysoké prevádzkové zaťaženie. Na vonkajšie a vnútorné použitie.

Zrnitosť: 0-2 mm, 0-4 mm
EN 998-2, M 10
Výdatnosť: cca 16 l/bal.
Farba sivá

Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov