TZP

TZP

trasovo-cementová omietka

Trasovo-cementová omietka na vonkajšie aj vnútorné použitie. Vhodná na murivo zaťažované mechanicky a súčasne zaťažené pôsobením vlhkosti. Na zhotovenie soklových omietok.

Zrnitosť: 0–1 mm, 0–4 mm
EN 998-1, GP CS IV
Spotreba: cca 22 kg/m2/15 mm hr. vrstvy
Farba sivá

Produkt je taktiež v kategorii:
Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov