TZV-p

TZV-p

trasovo-cementová výplňová malta

Trasovo-cementová malta na výplň dutín muriva nízkym tlakom.

Zrnitosť: 0–1 mm, 0–2 mm, 0–4 mm
Výdatnosť: 24–26 l/bal. (podľa konzistencie a zrnitosti)
Pevnosť v tlaku: ≥ 10 N/mm2
Farba sivá

Dokumenty
Technický list
Karta bezpečnostných údajov