UNI-FS

UNI-FS

stierka s obsahom vlákien

Univerzálna stierka s obsahom vlákien na potlačenie vzniku zmršťovacích trhlín. Na renováciu poškodených omietok. Na vonkajšie a vnútorné použitie.

Zrnitosť: 0–1 mm
EN 998-1, LW CS II
Spotreba: cca 5,5 kg/m2/5 mm hr. vrstvy
Farba prírodná biela

Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov