ZIP

ZIP

hydrofobizačný prostriedok

Hydrofobizačný náter na silan-siloxanovej báze.

Spotreba cca 0,3–0,6 l/m2 podľa nasiakavosti podkladu a konkrétneho použitia

Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov