TK-NS

TK-NS

trasovo-vápenný ochranný náter

Trasovo-vápenný ochranný náter muriva. Na murivo všetkého druhu. Vhodný na trvalú ochranu muriva proti poveternostným podmienkam.

Zrnitosť: 0–1,2 mm, 0–2,5 mm
Výdatnosť: cca 20 l/bal. podľa druhu podkladu
Farba sivobéžová

Dokumenty
Technický list
Karta bezpečnostných údajov