Renovačné omietky

SHF

renovačná omietka s vláknami

RSP

renovačná rýchlotvrdnúca omietka

UNI-FS

stierka s obsahom vlákien

FWR

omietka na renováciu krátkodobo zavlhčeného muriva