Minerálne omietky a stierky

TZP

trasovo-cementová omietka

WSZ

rýchlotvrdnúca malta na utesnenie lokálnych priesakov vody

SAN-S

utesňovacia omietka proti zrážkovej a tlakovej vode

MDS

minerálna utesňovacia stierka proti vzlínajúcej a tlakovej vode