Sanačné omietky

VSP

trasový prednástrek

TKP-wta

trasovo-vápenná podkladová omietka nehydrofobizovaná

TKS-wta

trasovo-vápenná vrchná sanačná omietka

TK-FRP

trasovo-vápenná omietka regulujúca vlhkosť