Bitúmenové stierky

BD1K 1K

jednozložková bitumenová stierka

BD2K 2K

dvojzložková bitumenová stierka

BLD2K LD2

dvojzložková bitumenová stierka - plnená polystyrénom